Placeholder

Wanneer vindt uw reis plaats?

U zult gedekt zijn voor de geselecteerde periode

Wettelijke vermeldingen

  • De Reisverzekering is onderschreven bij Lloyd’s Insurance Company N.V., een Belgische naamloze vennootschap met zetel Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 682.594.839 RPR (Brussel). Het gaat om een verzekeringsmaatschappij onder het toezicht van de Nationale Bank van België. Lloyd's Insurance Company S.A. is gemachtigd om verzekeringsdiensten te verstrekken in België op basis van het vrije dienstenverkeer.
  • De reisverzekering wordt beheerd door Qover N.V. - een niet-verbonden verzekeringsagent die is erkend en gereglementeerd door de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA - BELGIË - ondernemingsnummer 0650.939.878). Maatschappelijke zetel: Handelsstraat 31, 1000 Brussel, België.
  • De reisverzekering is een niet-level verzekeringsproduct (tak 18).
  • Uw verzekeringscontract wordt gesloten voor de duur van een jaar of voor een bepaalde duur, afhankelijk van de gekozen formule.
  • Als u voor een contract van een jaar heeft gekozen, wordt dit stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.
  • Als u heeft gekozen voor een tijdelijk contract, stemt de duur van uw contract overeen met de duur die u ons heeft meegedeeld en die in uw bijzondere voorwaarden vermeld is.
  • Deze verzekering valt onder het Belgische recht.