Uw reisverzekering

€ 0,00 PER MAAND
San Francisco

Multi-Trips + reisverzekering: als u vertrekt voor minder dan 6 maanden

Totaal
€ 0,00 per maand
0
Bekijk de details van de verzekering
€ 0,00 PER MAAND
Expat

Long trip reisverzekering: als u vertrekt voor meer dan 6 maanden

Totaal
€ 0,00 per maand
0
Bekijk de details van de verzekering
Dekkingsoverzicht
Terugbetaling van de medische kosten3 000 000 €
Medische noodhulp in het buitenland

Vrijstelling: 50 €
Inbegrepen in de limiet van de medische kosten
Kosten voor dringende tandverzorging in het buitenland

Vrijstelling: 50 €
1 500 €
Medische uitgaven in België na een ziekenhuisopname in het buitenland
5 000 €
Bijkomende uitkering bij ziekenhuisopname in het buitenland
50 €/dag (Max. 1 000 €/jaar)


Repatriëringsbijstand

Verzekerden, bagage en auto inbegrepen
Inbegrepen
Bijstand tijdens uw reisInbegrepen
Zoek- en reddingskosten
10 000 €
Gemist vertrek en vertraging
1 000 €
Logies tijdens bijstand tijdens de reis
150 €/nacht/kamer (Max.1 500€/jaar)
Bijstand bij een crisisgebeurtenis
25 000 €
Tenlasteneming van minderjarigen/ kinderen
3 000 €
Tenlasteneming van het stoffelijk overschot
1 000 €
Begrafeniskosten
2 000 €

Burgerlijke aansprakelijkheid
1 000 000 €
Rechtsbijstand
25 000 €

Ski- en wintersportbijstandInbegrepen
Ongebruikt ski-arrangement

250 €
Sluiting van het skigebied

Als een alternatief wordt gevonden
10 €/dag (Max. 125 €/jaar)
Sluiting van het skigebied

Zonder alternatief
20 €/dag (Max. 125 €/jaar)

Ook in het aanbod inbegrepen

Betaal in alle veiligheid
Een daadkrachtig team tot uw dienst
24u/24 en 7d/7 Allianz Assistance-bijstand in noodgevallen
Bijkomende opties
Reisannulatie verzekering

Met deze verzekering worden uw reiskosten die u maakte vóór of tijdens uw reis en die u niet gebruikte, terugbetaald in geval van ziekte of overlijden van een van de reizigers of van een naaste die uw aanwezigheid nodig heeft. Dat geldt ook voor een gebeurtenis die uw reis onmogelijk maakt (ontslag van een verzekerde, inbraak in uw woning, crisisgebeurtenis in het land van uw bestemming...).

Op basis van de voor uw reis al gemaakte kosten kunt u uit de 3 mogelijke formules het plafond kiezen dat u bij een schadegeval toegepast wil zien:

1 000 € / incident / verzekerdeMaximum van 1 250 €/ erzekerde/ aar
2 500 € / incident / verzekerdeMaximum van 3 000 €/verzekerde/jaar
5 000 € / incident / verzekerdeMaximum van 6 000 €/ verzekerde/ jaar

Wat betekent dat concreet?

Als u bijvoorbeeld ziek wordt en niet kunt vertrekken, betalen wij u al de reeds betaalde en niet recupereerbare kosten terug. Het kan daarbij gaan om vluchten, hotels, uitstappen... ten belope van het door u hierboven gekozen plafond en voor alle verzekerden. Er zal een vrijstelling van 50€ per incident en per verzekerde worden afgetrokken.

Ongevallen verzekering

Met deze verzekering kunt u worden vergoed bij een ernstig ongeval dat invaliditeit of overlijden van een van de verzekerden tot gevolg heeft. Hier geven wij u de maximale vergoedingen per verzekerde bij ongeval:

Overlijden50 000 €
Totaal en onherroepelijk gezichtsverlies aan de twee ogen50 000 €
Totaal en onherroepelijk gezichtsverlies aan één oog25 000 €
Verlies van twee ledematen50 000 €
Verlies van een lidmaat25 000 €
Totaal en onherroepelijk gezichtsverlies aan één oog en één lidmaat50 000 €
Blijvende volledige arbeidsongeschiktheid (buiten het voorgaande)50 000 €
Bagage verzekering

Met deze verzekering kunt u bijstand en een vergoeding krijgen bij verlies, diefstal of schade aan uw materiaal. Hier geven wij u de maximale vergoedingen per verzekerde bij incident:

Waardevolle voorwerpen (brillen, lenzen, uurwerken, bontmantels, juwelen, audio- en computeruitrusting)375 €
Fotomateriaal, video-uitrusting750 €
Gsm750 €
Professioneel materiaal750 €
Sportuitrusting750 €
Geld (met uitsluiting van contant geld, bankbiljetten of deviezen)750 €
Geld (contant geld, bankbiljetten of deviezen)750 €
Niet omschreven artikelen: per artikel375 €
Bagage met vertraging375 €
Hoogst noodzakelijke producten100 €
Geografische dekking

Deze verzekering dekt u voor uw reizen over de hele wereld, ook tijdens uw verblijf in België, op voorwaarde dat u minstens één nacht op voorhand reserveert.

Uitsluiting: reizen naar landen die de Belgische overheid u adviseert te vermijden zijn niet gedekt, controleer het laatste overheidsadvies voordat u op vakantie gaat.

Uitsluitingen

Hieronder vindt u de lijst met de uitsluitingen. Neem gerust met ons contact op voor meer details of verduidelijking. Wij zullen u graag antwoorden.

 • Elke arbeidsongeschiktheid, lichamelijke conditie of ziekte die zich voordeed vóór de inwerkingtreding van de verzekeringsovereenkomst of vóór uw toetreding tot deze overeenkomst, en dit totdat een periode van een jaar is verlopen zonder dat u een behandeling onderging.

 • Elke gezondheidstoestand waarvoor al een vergoeding of tegemoetkoming werd aangevraagd in het kader van een vorige reis.

 • Elke omstandigheid waarvan redelijkerwijze kon worden ingepland en in aanmerking kon komen voor een vergoedingsaanvraag op het moment van inwerkingtreding van de polis of op het moment van de reservatie van de reis (volgens de mogelijkheid die zich het laatst voordoet van de twee gevallen).

 • Een zwangerschap, geboorte of elke medische complicatie die eruit kan voortvloeien, als u tijdens een reis zeven maanden zwanger bent of zal zijn.

 • Een bewuste blootstelling aan een groot gevaar, behalve om een leven te redden.

 • Sport- of vrijetijdsactiviteiten die een groot risico op lichamelijke verwondingen inhouden, zoals jetski, benjispringen, quad, bergbeklimmen enz.

 • Reizen in landen die de belgische regering afraadt (rode zones).

 • De juridische kosten verbonden aan gerechtelijke vervolging tegen reisagenten of uw familie.

 • Deze verzekeringspolis dekt niet de schadegevallen, vrees of bedreigingen op enige manier veroorzaakt door of voortvloeiend uit de coronavirusziekte (COVID-19), noch het ernstige acute ademhalingssyndroom verbonden aan het coronavirus 2 (SRAS-CoV-2), noch enige andere mutatie of variatie van het coronavirus SRAS-2.

De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in onze algemene voorwaarden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

Om bij een incident aanspraak te kunnen maken op vergoeding, dient u enkele hieronder vermelde regels na te leven. Neem gerust met ons contact op voor meer details of verduidelijking. Wij helpen u graag verder.

 • Uw reis is nog niet begonnen.

 • Uw reis overschrijdt niet de periode die u zelf in het contract heeft vastgelegd.

 • Risicovolle activiteiten zijn niet gedekt (bv. jetski, duiken enz.).

 • U heeft nog geen reden om een schadegeval aan te geven.

 • Reizen in België zijn gedekt als ten minste één overnachting geboekt is vóór het begin van de reis.

 • Er werd u in het verleden nooit een ontvoeringsverzekering geweigerd (om in aanmerking te komen voor dekking bij een crisisgebeurtenis).

 • Personen ouder dan 76 jaar kunnen niet worden verzekerd.

Wat te doen bij een schadegeval

Een incident dat zich tijdens uw reis voordoet, is altijd belastend en moeilijk om mee om te gaan. Soms kan het zelfs een tragische afloop hebben. Daarom doen wij er alles aan om het beheer voor u zo eenvoudig mogelijk te houden. U kunt een schadegeval eenvoudig online aangeven, in minder dan 5 minuten.

Een schadegeval aangeven

De verschillende stappen als zich een incident voordoet
 • Er doet zich een incident voor tijdens uw vakantie
  • Het eerste wat u bij een ernstig incident moet doen, is u in veiligheid brengen en/of de hulpdiensten verwittigen. Ga bij diefstal naar de politie om een verklaring af te leggen.
 • Als het geen ernstig incident is en dringende bijstand niet nodig is, neem dan 5 minuutjes de tijd om [uw schadegeval online aan te geven] (https://travel-belgie.paperform.co/).
  • Onze experts behandelen uw schadegeval zo snel mogelijk en berekenen de vergoeding waarop u recht kunt hebben. Ontspan u, alles komt snel in orde.
 • Bij een ernstig incident bel onmiddellijk naar +32 2 773 62 08.

  • De experts van onze partner Allianz Assistance geven dan absolute voorrang aan uw schadegeval en stellen alles in het werk om een oplossing te vinden en u bij te staan. Alvast veel sterkte!

  • Wordt beschouwd als een ernstig incident waarvoor dringende bijstand nodig is: een medisch noodgeval of nood aan dringende tandverzorging tijdens uw verblijf in het buitenland, het zoeken, redden of repatriëren van één van de verzekerden, bijstand bij een crisisgebeurtenis (natuurramp, terrorisme...) of bijstand bij overlijden.
Documenten en informatie van de verzekeringspolis

Onderaan de pagina vindt u de documenten van de verzekeringspolis die u kunt raadplegen en downloaden.

Lees altijd aandachtig de algemene voorwaarden, om nauwkeuring de voorwaarden na te leven, de voorgestelde garanties en de uitsluitingen te kennen.

Als u nog vragen heeft of verduidelijking wenst, neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers staan altijd voor u klaar om antwoord te geven op uw vragen of twijfels.

Ontdek nog meer informatie in onze FAQ’s

Bekijk de FAQ’s

Als u al een reisverzekering heeft

U kunt vandaag uw jaarlijkse verzekeringsovereenkomst onderschrijven met vermelding van een begindatum tot 3 maanden later. Uw overeenkomst gaat dan in de dag na de vervaldatum van uw huidig contract.

U verkiest een verzekering voor één enkele reis? U heeft de mogelijkheid vandaag om uw verzekeringsovereenkomst te ondertekenen tot één jaar voor uw vertrek!

Vergeet in elk geval niet om uw verzekeraar er ten minste 3 maanden voor de verjaardatum van uw overeenkomst op de hoogte te brengen dat u uw contract wenst op te zeggen.

Zeg uw contract op

Voor de jaarlijkse contracten: u kunt uw contract opzeggen per aangetekende brief of elektronische aangetekende zending ten minste 3 maanden voor de vernieuwingsdatum van uw overeenkomst.

Voor jaarlijkse contracten en tijdelijke contracten van meer dan een maand: u kunt deze overeenkomst binnen 14 dagen annuleren na aankoop door ons het herroepingsformulier terug te sturen dat u bij uw bestelling gekregen heeft.

Let op, als u een tijdelijke overeenkomst van minder dan of van één maand koopt, kunt u de overeenkomst niet annuleren.

Contact met ons opnemen
Ons daadkrachtig team staat klaar voor u van Maandag tot en met Vrijdag van 9u tot 17u. Neem gerust contact met ons op!

Wettelijke vermeldingen

 • De Reisverzekering is onderschreven bij Lloyd’s Insurance Company N.V., een Belgische naamloze vennootschap met zetel Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 682.594.839 RPR (Brussel). Het gaat om een verzekeringsmaatschappij onder het toezicht van de Nationale Bank van België. Lloyd's Insurance Company S.A. is gemachtigd om verzekeringsdiensten te verstrekken in België op basis van het vrije dienstenverkeer.
 • De reisverzekering wordt beheerd door Qover N.V. - een niet-verbonden verzekeringsagent die is erkend en gereglementeerd door de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA - BELGIË - ondernemingsnummer 0650.939.878). Maatschappelijke zetel: Handelsstraat 31, 1000 Brussel, België.
 • De reisverzekering is een niet-level verzekeringsproduct (tak 18).
 • Uw verzekeringscontract wordt gesloten voor de duur van een jaar of voor een bepaalde duur, afhankelijk van de gekozen formule.
 • Als u voor een contract van een jaar heeft gekozen, wordt dit stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.
 • Als u heeft gekozen voor een tijdelijk contract, stemt de duur van uw contract overeen met de duur die u ons heeft meegedeeld en die in uw bijzondere voorwaarden vermeld is.
 • Deze verzekering valt onder het Belgische recht.