Uw dekking voor

+ materiële schade
Vul uw persoonlijke code in (optioneel)
De verschillende dekkingen
 • Bijstand 24 uur per dag, 7 dagen per week

  Is de accu van uw e-bike sneller leeg dan verwacht, of heeft u onderweg een lekke band? Wij zorgen dat u niet te voet naar huis hoeft! Heeft u pech onderweg (ongeval, lekke band, lege accu, diefstal, ...), dan komen wij uw fiets ter plaatse herstellen. En zo nodig brengen wij u mét uw fiets naar huis.

 • Bescherming tegen diefstal

U gaat iets drinken en uw fiets blijkt daarna gestolen te zijn, ook al had u hem goed vastgezet? We betalen de aankoopwaarde terug. Geen eigen risico en geen afschrijving. Wij betalen ook de taxi die u naar huis brengt (tot 500 euro).

 • Bescherming tegen materiële schade

  Wij betalen voor het herstellen van uw fiets als die beschadigd is door een ongeval, vandalisme, overstromingen en brand (bv. van de accu), na toepassing van het eigen risico van 35 euro. Wij weten dat u niet zonder uw fiets kunt, daarom vergoeden wij de kosten voor het huren van een vervangende fiets. Tot een maximum van 15 euro inclusief alle belastingen per dag en voor een maximum van 3 opeenvolgende dagen.

Uitsluitingen van de dekking

Hieronder vindt u de lijst met uitsluitingen. Indien u meer details of verduidelijking wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij zullen u graag antwoorden.

 • De fiets moet vastgelegd worden met een overeengekomen slot, ofwel ABUS BORDO (veiligheid 10 of hoger), ART (categorie 2 of hoger) FUB (categorie 2 wielen of hoger) of Sold Secure Silver (of Gold) en bij de diefstal vastgemaakt zijn aan een vast bevestigingspunt.

 • De wielen, de banden en de elektrische accu zijn niet verzekerd als ze apart van de fiets gestolen zijn.

 • Esthetische schade (krassen, deuken, ...) zijn niet gedekt.

 • Schade als gevolg van deelname aan een fietswedstrijd wordt niet gedekt.

 • U vindt de volledige lijst van uitsluitingen in onze Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de fietsverzekering

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding in geval van een incident moet u zich houden aan een aantal van de onderstaande regels. Indien u meer details of verduidelijking wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij zullen u graag antwoorden.

Voor een tweedehands fiets moet u het volgende doen :

 • Stuur ons 5 foto's (voor, achter, links, rechts, serienummer) van de te verzekeren fiets binnen 14 dagen na het afsluiten van uw verzekering;

 • Geef het serienummer aan ons door;

Als u dit niet doet, zullen wij uw verzekeringsovereenkomst opzeggen en de betaalde verzekeringspremie terugbetalen;

Voor een nieuwe fiets die meer dan 30 dagen geleden is aangeschaft, moet u het volgende doen:

 • Stuur ons 5 foto's (voor, achter, links, rechts, serienummer) van de te verzekeren fiets binnen 14 dagen na de startdatum van uw verzekeringscontract;

 • Geef het serienummer aan ons door binnen 14 dagen na de aanvangsdatum van uw verzekeringscontract;

  Als u dit niet doet, zullen wij uw verzekeringscontract opzeggen en de betaalde verzekeringspremie terugbetalen;

Voor een nieuwe fiets die minder dan 30 dagen geleden is aangeschaft, moet u het volgende doen:

 • Geef het serienummer aan ons door binnen 14 dagen na de aanvangsdatum van uw verzekeringscontract;

Als u dit niet doet, zullen wij uw verzekeringsovereenkomst opzeggen en de betaalde verzekeringspremie terugbetalen;

Wat te doen in een noodgeval

Heeft u hulp nodig onderweg?

Bel in geval van problemen onderweg (ongeval, platte band, accu, diefstal, ...) direct 020 532 0706. Wij komen uw fiets dan ter plaatse herstellen, en als het nodig is brengen wij u met uw fiets naar huis of naar de fietsenmaker van uw keuze.

Is uw fiets gestolen?

U moet binnen 24 uur aangifte doen bij de politie en de schade online melden bij ons (dit duurt minder dan 5 minuten).

Is uw fiets beschadigd?

U moet de schade online melden binnen 8 dagen na het ontdekken van de schade.

Of uw fiets nu gestolen of beschadigd is, onze experts zullen uw claim zo snel mogelijk behandelen om de schadevergoeding te berekenen die u kunt ontvangen. Geen zorgen, het komt snel in orde.

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Hier zijn de verzekeringspolissen die u kunt raadplegen en downloaden.

Lees de algemene voorwaarden altijd zorgvuldig door, om precies te weten aan welke voorwaarden u zich moet houden, welke garanties worden geboden en welke uitsluitingen er zijn.

Heeft u nog vragen, of is er iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact met ons op. Bel 020 532 0705 of mail naar hello+nl@qoverme.com. Onze medewerkers staan altijd klaar om u te helpen.

U vindt nog meer informatie in onze FAQ's

Zie FAQ's

Heeft u al een fietsverzekering bij een andere aanbieder?

U kunt uw jaarverzekering vandaag afsluiten met een startdatum tot 6 maanden later en u kunt dus de dag na de vervaldatum van uw huidige polis uw Qover-polis starten.

Vergeet in ieder geval niet om uw verzekeraar minstens 2 maanden voor de hernieuwing van uw contract op de hoogte te brengen van uw wens om uw contract op te zeggen.

Hoe kunt u uw contract opzeggen?

U kunt het verzekeringscontract op de hoofdvervaldag opzeggen. Hiervoor moet u ons ten minste 2 maanden voor de hoofdvervaldag schriftelijk op de hoogte brengen.

U kunt het verzekeringscontract opzeggen als wij het tarief of de algemene voorwaarden wijzigen.

Na het eerste jaar kunt u uw verzekeringsovereenkomst op elk moment opzeggen, de verzekeringsovereenkomst eindigt dan 1 maand na de dag van kennisgeving.

U kunt het contract binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad en de algemene voorwaarden zonder redenen, opzeggen.

Contact

Ons team staat voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Neem gerust contact met ons op!

Voor alle hulp met uw fiets, neem contact op met Qover Assistance (24 uur per dag, 7 dagen per week): 020 532 0706

Wettelijke vermeldingen

 • De verzekering wordt beheerd door Qover N.V., een niet-verbonden verzekeringsagent die is erkend en gereglementeerd door de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA - BELGIË - ondernemingsnummer 0650.939.878). Maatschappelijke zetel: Handelsstraat 31, 1000 Brussel, België. Qover N.V. kan bemiddelen in verzekeringen in Nederland op grond van het vrij verkeer van diensten.
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. naar Nederlands recht. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK ‘S-Gravenhage, Nederland – Handelsregisternummer 27023707 risicodrager, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.
 • Europ Assistance N.V., een naamloze vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 451 366 405, en goedgekeurd door de Franse toezichthoudende autoriteit (ACPR – 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, Frankrijk) onder nummer 4021295. Deze groepsverzekering wordt onderschreven door haar Ierse dochtermaatschappij EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de 4e verdieping 4-8, Eden Quay, Dublin 1, Ierland, D01 N5W8, en die geregistreerd is bij de Ierse Registratiedienst voor Ondernemingen onder nummer 907089, en goedgekeurd is door de Centrale Bank van Ierland (BP 559, New Wapping Street, Dublin 2, Ierland) onder nummer C33673. Het Ierse bijkantoor is actief op grond van de Irish Insurance Code of Conduct (Code of Ethics for Insurance Companies) van de Central Bank of Ireland, die in de Ierse Republiek is geregistreerd onder nummer 907089. De claims en de klachten zullen door Europ Assistance België, Triomflaan 172 – B-1160 Brussel afgehandeld worden. Europ Assistance N.V. kan bemiddelen in verzekeringen in Nederland op grond van het vrij verkeer van diensten.
 • De fietsverzekering is een verzekeringsproduct niet-leven (tak 3) en de bijstand is een niet-leven verzekeringsproduct (tak 18).
 • Deze overeenkomst wordt gesloten voor een duur van een jaar. Ze wordt maximaal twee keer vernieuwd door automatische verlenging voor opeenvolgende periodes van een jaar.
 • Het verzekeringscontract valt onder het Nederlandse recht.