Uw dekking voor

De voordeligste
Vul uw persoonlijke code in (optioneel)
De verschillende dekkingen
 • Bijstand 24 uur per dag, 7 dagen per week

  Is de batterij van uw elektrische fiets sneller leeggelopen dan verwacht of heeft u op de weg een platte band? We laten je je fiets niet naar huis duwen! In geval van problemen op de weg (ongeval, platte band, batterij, diefstal, ...) komen wij uw fiets gratis ter plaatse herstellen en indien nodig zetten wij u met uw fiets af bij u thuis.

 • Bescherming tegen diefstal

  Je gaat wat drinken en ook al heb je je fiets vastgemaakt, wordt hij gestolen? Wij zullen deze volledig terugbetalen na aftrek van uw franchise. Wij betalen ook voor uw taxi naar huis (tot maximaal 500€).

 • Bescherming tegen materiële schade

  Wij nemen volledig op eigen kosten alle herstellingen voor materiële schade die u aan uw fiets heeft opgelopen als gevolg van een ongeval, vandalisme, overstroming, brand (bv. batterij of andere externe elementen als deze het bedrag van de franchise overschrijden. Wij weten dat u niet zonder uw fiets kunt, daarom vergoeden wij de kosten voor het huren van een vervangende fiets. Tot een maximum van 15 euro inclusief alle belastingen per dag en voor een maximum van 3 opeenvolgende dagen.

Uitsluitingen van de dekking

Hieronder vindt u de lijst met uitsluitingen. Indien u meer details of verduidelijking wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij zullen u graag antwoorden.

 • De fiets moet worden vergrendeld met een FUB-goedgekeurd, Verkocht Veilig Zilver (of Goud) of ART-goedgekeurd categorie 2 (of hoger) fietsketting en moet bij diefstal aan een vast punt bevestigd zijn.

 • Wielen, banden of de elektrische batterij zijn niet gedekt als ze los van de fiets gestolen worden.

 • Esthetische schade (krassen, deuken, ...) zijn niet gedekt.

 • Schade als gevolg van deelname aan een fietswedstrijd wordt niet gedekt.

 • Zie de volledige lijst van uitsluitingen in onze Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de fietsverzekering

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding in geval van een incident moet u zich houden aan een aantal van de onderstaande regels. Indien u meer details of verduidelijking wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij zullen u graag antwoorden.

Voor een tweedehands fiets moet u volgende zaken ondernemen :

 • Stuur ons 5 foto's (voor, achter, links, rechts, serienummer) van de te verzekeren fiets binnen 14 dagen na het afsluiten van uw verzekering;

 • Geef ons het serienummer;

  Als u dat niet doet, annuleren wij uw verzekeringscontract en vergoeden wij u de betaalde verzekeringspremie;

Voor een nieuwe fiets die meer dan 30 dagen geleden is aangeschaft, moet je het volgende ondernemen:

 • Stuur ons 5 foto's (voor, achter, links, rechts, serienummer) van de te verzekeren fiets binnen 14 dagen na de startdatum van uw verzekeringscontract;

 • Bezorg ons het serienummer binnen 14 dagen na de aanvangsdatum van uw verzekeringscontract;

  Als u dit niet doet, zullen wij uw verzekeringscontract opzeggen en de betaalde verzekeringspremie terugbetalen;

Voor een nieuwe fiets die minder dan 30 dagen geleden werd aangeschaft, moet je het volgende ondernemen:

 • Bezorg ons het serienummer binnen 14 dagen na de aanvangsdatum van uw verzekeringscontract;

  Als u dit niet doet, zullen wij uw verzekeringscontract opzeggen en de betaalde verzekeringspremie terugbetalen;

Wat te doen in geval van een ramp

Heb je hulp nodig onderweg?

In geval van problemen onderweg (ongeval, platte band, batterij, diefstal, ...), bel direct 02 541 92 01, wij komen uw fiets gratis ter plaatse herstellen en indien nodig zetten wij u af bij u thuis met uw fiets of bij de hersteller van uw keuze.

Is je fiets gestolen?

U moet binnen 24 uur aangifte doen bij de politie en de schade online melden (dit duurt minder dan 5 minuten).

Is uw fiets beschadigd?

U moet de schade online melden binnen 8 dagen na het ontdekken van de schade.

Of uw fiets nu gestolen of beschadigd is, onze experts zullen uw claim zo snel mogelijk behandelen om de schadevergoeding te berekenen die u kunt ontvangen. Je kunt je ontspannen, het zal snel in orde komen.

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Hier zijn de verzekeringspolissen die u kunt raadplegen en downloaden.

Lees de algemene voorwaarden altijd zorgvuldig door, om precies te weten welke voorwaarden moeten worden nageleefd, welke garanties worden geboden en welke uitsluitingen er zijn.

Als u nog vragen heeft, of als u opheldering nodig heeft, aarzel dan niet om ons te bellen. op [+32 2 588 97 16] (tel:+3225889716) of per e-mail: hello+be@qoverme.com. Onze medewerkers staan altijd klaar om uw vragen of zorgen te beantwoorden.

Vind nog meer informatie in onze FAQ's

Zie FAQ's

Heeft u al een fietsverzekering bij een andere aanbieder?

U kunt uw jaarverzekering vandaag afsluiten met een startdatum tot 6 maanden later en u kunt dus de dag na de vervaldatum van uw huidige polis uw "Qover " polis starten.

Vergeet in ieder geval niet om uw verzekeraar minstens 3 maanden voor de hernieuwing van uw contract op de hoogte te brengen van uw wens om uw contract op te zeggen.

Hoe kunt u uw contract opzeggen?

U kunt het verzekeringscontract op de hoofdvervaldag opzeggen. Hiervoor moet u ons ten minste 3 maanden voor de hoofdvervaldag schriftelijk op de hoogte brengen.

U kunt het verzekeringscontract opzeggen als wij het tarief of de algemene voorwaarden wijzigen.

Na een claim heeft u een maand de tijd om het contract op te zeggen vanaf de datum van betaling of weigering van de vergoeding.

U kunt het contract binnen 14 dagen na ontvangst van de bijzondere voorwaarden en algemene voorwaarden zonder redenen, opzeggen.

Contacteer ons

Ons team staat voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Voor elke assistentie met uw fiets, neem contact op met Qover Assistance (24 uur per dag, 7 dagen per week): 02 541 92 01

Wettelijke vermeldingen

 • De verzekering wordt beheerd door Qover N.V., een niet-verbonden verzekeringsagent die is erkend en gereglementeerd door de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA - BELGIË - ondernemingsnummer 0650.939.878). Maatschappelijke zetel: Handelsstraat 31, 1000 Brussel, België.
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, een vennootschap naar Nederlands recht, die gemachtigd is om Belgische risico's te verzekeren, een in België onder codenummer 2925 (BNB) geregistreerde verzekeringsonderneming. Maatschappelijke zetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK 'S-Gravenhage, Nederland - Handelsregisternummer DNB 27023707, onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV is bevoegd om in België verzekeringsbemiddelingsdiensten te verlenen op basis van het vrij verrichten van diensten.
 • Europ Assistance N.V., een naamloze vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 451 366 405, en goedgekeurd door de Franse toezichthoudende autoriteit (ACPR 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09, Frankrijk) onder nummer 4021295. Deze verzekering wordt onderschreven door haar Ierse dochtermaatschappij Europ Assistance n.v. Irish branch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de 4e verdieping 4-8, Eden Quay, Dublin 1, Ierland, D01 N5W8, en die geregistreerd is bij de Ierse Registratiedienst voor Ondernemingen onder nummer 907089, en goedgekeurd is door de Centrale Bank van Ierland (BP 559, New Wapping Street, Dublin 2, Ierland) onder nummer C33673. Het Ierse bijkantoor is actief op grond van de Irish Insurance Code of Conduct (Code of Ethics for Insurance Companies) van de Central Bank of Ireland, die in de Ierse Republiek is geregistreerd onder nummer 907089. Europ Assistance N.V. delegeert de organisatie van de bijstandsdiensten en beheert de bijstands schadegevallen via haar bijkantoor Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPM Brussel, Triomflaan 172, 1160 Brussel. Europ Assistance N.V is gerechtigd om in België verzekeringsdistributiediensten te leveren op grond van het vrij verrichten van diensten.
 • De fietsverzekering is een verzekeringsproduct niet-leven (tak 3) en de bijstand is een niet-leven verzekeringsproduct (tak 18).
 • Deze overeenkomst wordt gesloten voor een duur van een jaar. Ze wordt maximaal twee keer vernieuwd door stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van een jaar.
 • Het verzekeringscontract valt onder het Belgische recht.